top of page

Hospodářství

NAŠE HOSPODÁŘSTVÍ

Co děláme ?

Hospodaříme na 28 hektarech luk a 81 hektarech orné půdy. Zaměřujeme se na chov skotu a pěstování vojtěškového semene. Veškerou rostlinou produkci využíváme na krmení našich zvířat tak, abychom věděli, že krmení, které našemu skotu podáváme, je 100% kvality a bez úprav nevhodnými látkami. Používáme volná ustájení na slámě a pastevní odchov. V kotcích jsou zvířata maximálně po 4 kusech, což jim zajišťuje dostatek pohybu, čistotu a život bez stresu. Telata vyrůstají po dobu minimálně 3 - 4 měsíců pod krávou, kde mají zabezpečené dostatečné množství mléka a přirozený fyziologický vývoj. Zároveň odchov pod krávou zajišťuje, že mladá zvířata nevyrůstají na potravinových doplňcích, jak je tomu jinde nutností. Bezesporu to svědčí i psychické pohodě zvířat, jak matky, která není stresována časným odstavem telete, tak mladým zvířatům, která žijí ve skupině a nejsou zavřena jednotlivě v telecích boudičkách.

Kam směřujeme ?

Budujeme hospodářství, které bylo historicky v našich končinách tradiční. Takové, které může poskytnout individuální péči každému zvířeti, každé mezi, kterou obhospodařujeme. Kde je hospodář společně s jeho rodinou srdečný a otevřený všemu novému. Budujeme statek, na který se budete vždy rádi vracet a jeho návštěva pro vás bude zážitkem.

Co chováme ? 

V tuto chvíli chováme to, co do našich krajin skutečně patří. Český strakatý skot, neboli ČESTR.  Naše plemeno je součástí celosvětové populace strakatých plemen shodného fylogenetického původu, rozšířené, pro svoje vynikající vlastnosti a široké využití. Plemeno je zaměřeno na hospodárnou produkci kvalitního mléka a masa. Charakterizuje se mléčnou užitkovostí, dosahující v průměru 7 000 kg mléka za laktaci s obsahem bílkovin nad 3,5 %. Matky tak zajišťují špičkové výživové hodnoty našim telatům. Naši býčci tak dosahují pěkných denních přírůstků od brzkého věku.  Plemeno se vyznačuje středním až větším tělesným rámcem, perfektním osvalením a harmonickým zevnějškem. Plemeno je typické především dobrým zdravotním stavem, pravidelnou plodností, snadnými porody, vitalitou telat a velmi dobrou schopností k pastvě.

Zároveň na našem hospodářství chováme i další typy plemen. Každé z nich má totiž svá specifika. Jak gastronomická, tak chovatelská. Nejzastupovanějšími  je francouzské plemeno CHAROLAIS a SALERS, nově skotský ABERDEEN ANGUS (red). Mezi oblíbené patří i BELGICKÉ MODROBÍLÉ. Vybíráme plemena tak, aby narozená zvířata byla zdravá, životaschopná, s dobrou pastevní schopností. Důležitý je pro nás i denní přírůstek,výtěžnost masa a jeho jakost. Tu však ovlivňujeme zejména kvalitou našeho krmení a co nejlepším složením krmné dávky :o)

Vedle skotu na Našem hospodářství naleznete i prasata. Konkrétně prase Přeštické. V současné době přeštické plemeno prasat nemůže konkurovat moderním plemenům a jejich hybridům využívaným ve velkochovech. Pro přeštické prase je potřeba najít odpovídající využití, zejména v malochovech a ekologických chovech. Chováme ho zejména z důvodu výborných mateřských vlastností a pro jeho nadstandardně kvalitní maso. Z historických pramenů lze zjistit, že maso přeštických prasat se používalo pro výrobu šunek. Při hmotnosti 60-70 kg bylo křehké, šťavnaté a jemně prorostlé tukem. Při delším výkrmu prasata rychle ukládala tuk, proto při porážce ve vyšší hmotnosti představovala typická sádelná prasata. Z přeštického prasete se před 2. světovou válkou vyráběla „pražská šunka“, která byla exportována do mnoha evropských i zámořských států.

farma (019)
farma (020)
farma (016)
farma (015)
farma (017)
farma (012)
farma (006)
farma (017)
bottom of page